วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมชมโครงการโรงเรียนวัดลำพะยา


วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้ชมและบันทึกการทำผลิตภัณฑ์สบู่ส้มแขกผสมน้ำผึ้ง และ น้ำพริกสมุนไพร ของนักเรียนโรงเรียนวัดลำพะยา ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน ผอ.และคณะครู เป็นภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
หนุ่มตัวน้อยคนนี้ นอกจากจะเชี่ยวชาญในการทำสบู่ฯ และน้ำพริก แล้ว
ยังล้างภาชนะ และทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองอีกด้วย