วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนเครือข่ายประชารัฐ จังหวัดยะลา ออกร้านเพื่อหารายได้จากผลิตภัณฑ์ในงาน มรย.วิชาการ'62


ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนา (Connext ED) จังหวัดยะลา สนับสนุนโดยการดำเนินงานโดยบริษัทไทเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ให้การสนับสนุนและการให้คำปรึกษาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธเพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาของโรงเรียนในงาน "มรย.วิชาการ 62)   http://www.yru.ac.th/academic62/   เพื่อสร้างประสบการณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่นักเรียน และเป็นการสร้างโอกาสสร้างช่องทางการตลาด โดยมีโรงเรียนที่ร่วมออกบูธ 5 โรงเรียน ดังนี้ 
  1. โรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ  ขวัญราษฎร์นารี"  ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา
  2. โรงเรียนบ้านกรงปินัง  ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
  3. โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่  ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
  4. โรงเรียนบ้านบันนังบูโย ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
  5. โรงเรียนกาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Jaidee072/posts/1605496676248737 

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

บรรยากาศการอบรมการทำบัญชีครัวเรือนของทำมาค้าขายลูกหยีฉาบน้ำตาล

คณะครู นักเรียน อบรมการทำบัญชีครัวเรือน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่15ก.ย 60


คณะครูนักเรียน รร.วัดลำพะยา

อบรมบัญชีครัวเรือน บรรยากาศสนุกสนานได้สาระเต็มเปี่ยมคะ

โรงเรียนบ้านบันนังบูโยได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมการทำบัญชีครัวเรือนพลังประชารัฐ ณ มรย.

บรรยากาศการเข้าร่วมอบรม  15  กันยายน 2560 ณ  อาคาร 25  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

คณะทำงานโครงการประชารัฐ โรงเรียนบ้านกรงปินัง เข้าร่วมการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน ณ มรย.

คุณครูและนักเรียนได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนโดยผ่านโปรแกรม excel

นร.โครงการประชารัฐเข้าร่วมอบรม บัญชีครัวเรือน ที่ มรย.

บรรยากาศ

โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่นำนักเรียนเข้ารับการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน

โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่นำนักเรียนเข้ารับการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา