วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่นำนักเรียนเข้ารับการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน

โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่นำนักเรียนเข้ารับการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น